Thursday, November 5, 2009

you remain my power my pleasure my pain... beybehhhhhh

could someone please sing and dedicate this song to me?
handa akong magbigay ng kahit anu, gaano man kalaking halaga...

haha! nam-bribe pa eh...