Wednesday, March 10, 2010

the sky is not so blue when you're not with me...

SCTEX going to Subic (Philippines, 2009)


Mittraparp Rd. going to Bangkok (Thailand, 2010)

Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit, pero talagang mas bughaw ang kalangitan sa atin kesa dito. 'Di kaya dahil sa I'm already feeling blue without you at ayaw nang dumagdag pa ng langit?