Tuesday, August 3, 2010

ni wen wo ai ni you dou shen

Dumaan ako sa tahimik na ilog,

Ang buong mundo ay parang natutulog.

Kung may bunga mang sa tubig ay mahulog,

Parang ang puso ko itong nadudurog.
nadudurog... nadudurog...
parang puso kong nadudurog...


Ang unang apat na linya ay mula sa tula ni Maningning Miclat.

1 comment:

Anonymous said...

Genial brief and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Say thank you you as your information.